Videoinstruksjoner

VIKTIG: Siden hver video maksimalt kan være på 25 minutter, trenger du ikke utføre behandlingen på begge sider (høyre/venstre) av kroppen! Det er mye bedre å gå videre til andre kroppsdeler og vise ferdighetene dine med et større utvalg av teknikker og stillinger.

Øv på behandlingsprogrammet mange ganger før du filmer og laster opp videoen. Fjern alle hindringer og forstyrrelser fra arbeidsrommet ditt, og gjør det vakkert. Sørg for at du og kunden din også ser bra ut! Velg fin bakgrunnsmusikk for å gjøre publikums opplevelse mer behagelig og interessant.

HUSK: Dette er en videoforestilling – ikke en klinikkbehandling. Du må gjøre ditt beste for å underholde og imponere dommerne med din personlige massasjestil, dine designferdigheter og din spesielle omsorg for kunden.

KAMERA, LYS OG REDIGERING

 • Videoen må tas opp i liggende format.
 • Videolengde: 20-25 minutter inkludert 1-2 minutter selvpresentasjon. Lengre videoer vil bli diskvalifisert!
 • Hele forestillingen skal filmes sammenhengende, med ett eller flere kameraer. Redigering må ikke forstyrre tidslinjen for behandlingen.
 • Ingen filtre, fancy overganger eller andre bildemanipulasjoner er tillatt.
 • Kamera(ene) skal stå stille på et stativ (eller lignende) det meste av tiden.
 • Hele massasjebenken, kunden og terapeuten skal vises i bildet under det meste av behandlingen.
 • Nærbilder og bevegelige kameraer bør brukes med måte, og kun for å hjelpe dommerne med å se viktige detaljer tydeligere.
 • Hovedlyskilden bør være på samme side av massasjebenken som kameraet, slik at vi ikke blir blendet av lyset.
 • Ikke plasser deg selv mellom kunden og kameraet! Vis alltid fronten eller siden din til kameraet.

SELVPRESENTASJON

 • De første 1-2 minuttene av hver konkurransevideo må være en presentasjon av deg selv.
 • Du må enten snakke norsk eller legge til undertekster på norsk i videoen, slik at dommere og publikum forstår deg tydelig.
 • Presentasjonen må også registreres i liggende format.

NB: Ingen musikk under presentasjonen!

Se rett inn i kameraet og fortell oss:

 1. Navnet ditt.
 2. Hvilken by/sted og fylke du jobber i.
 3. Konkurransekategorien for denne videoen.
 4. Hvorfor liker du å jobbe med massasjeterapi?
 5. Hvorfor konkurrerer du i Norgesmesterskapet?

ENKELTKAMERA

Du kan lage vakre videoer med et enkelt kamera, og noen ganger er enkelheten imponerende i seg selv.

NB: Hvis du bruker et enkelt kamera, bør du legge ekstra vekt på å gjøre scenen din så attraktiv som mulig. Rydd opp bakgrunnen, plasser gode lyskilder bak og til sidene for kameraet, og plasser kameraet høyere enn scenen i en fin skråvinkel.

Nedenfor er et godt eksempel på bruk av et enkelt kamera. Wannipa Wipatothai vant sølvmedaljen i Norgesmesterskapet 2021 med denne videoen. Denne kameraplasseringen er veldig effektiv, og gir dommerne god oversikt over behandlingen din for sin evaluering.

MULTIKAMERA (VALGFRITT)

Vi verdsetter at deltakerne legger ekstra vekt på å gjøre videoene sine så attraktive og instruktive som mulig. Å bruke mer enn ett kamera er en god måte å gjøre det på. Det gir publikum en rikere opplevelse, og gjør det lettere for dommerne å se detaljene i det terapeutiske arbeidet ditt.

NB: Hvis du bruker flere kameraer og vinkler, må de alle ta opp den samme behandlingen og må redigeres sammen i en kontinuerlig tidsstrøm. Du kan IKKE kombinere klipp fra forskjellige behandlinger, og kan du IKKE hoppe i tid. Overganger mellom klipp må være rene kutt eller veldig korte kryssfader – ingen fancy overgangseffekter!