Videobeskrivelse

For at dommerne skal gi deg en rettferdig bedømming, trenger vi å vite hva som er målet med din behandling. Vi ønsker også at du beskriver hvilke teknikker du bruker og hvorfor du har valgt dem.

Hva er hovedmålene for din behandling?