Poengsystem

Vi har utviklet vårt eget poengsystem, og testet det gjennom både Norgesmesterskapet i Massasje og Massage World Cup. Tilbakemeldinger fra et stort antall internasjonale dommere bekrefter at det er det mest effektive og rettferdige systemet i verden! Det er vi svært fornøyde med 🙂

Poengskala

Hver konkurransevideo blir bedømt ut fra et sett med kriterier (se under).

For hvert kriterium gis det 0-5 poeng.

Poengene fra alle dommerne samles og justeres slik at poengsummen for hver deltaker vil ligge på en skala fra 0-100.

 

5 poeng: Perfeksjon! Internasjonalt konkurransenivå.
4 poeng:
Imponerende kvalitet. Høyt nasjonalt konkurransenivå.
3 poeng: Profesjonell kvalitet. Akseptabelt konkurransenivå.
2 poeng: Normal kvalitet. Bør utvikles videre. Ikke helt konkurransenivå.
1 poeng: Umodent. Trenger mer øvelse eller plan. Studentnivå.
0 poeng: Regelbrudd eller annen total feil.

Ergonomi (0-5 poeng)

  • Massasjebenkens høyde, terapeutens arbeidsstilling og posisjonering, kraftoverføring (bruk av ben og kroppstyngde), sunne teknikker (unngå slitasjeskader).

Kundebehandling (0-10 poeng)

  • Kundens posisjonering og bevegelse på benken, sikkerhet.
  • Kundens komfort – tildekking, bruk av puter, hygiene.

Estetikk (0-5 poeng)

  • Design av arbeidsplass og terapeut (klær, utstyr etc.) og harmoni (behagelig lys / lyd / musikk).

Flyt (0-10 poeng)

  • Tempo og rytme for hele behandlingen.
  • Overganger og flyt mellom teknikker og posisjoner.

Teknikk (0-15 poeng)

  • Korrekthet / effektivitet i henhold til teknikkens formål.*
  • Anatomisk presisjon av teknikker i forhold til muskler, knokler etc.
  • Mangfold og variasjon blant relevante teknikker.

*Hver konkurransekategori har sin egen definisjon.