Evaluering

Hver video vil bli sett og evaluert av kompetente dommere. Evalueringen vil være basert dels på følgende generelle kriterier, og dels på de spesifikke kriteriene for hver Massasjekategori. Poeng vil bli gitt så objektivt og konsistent som mulig.

FLYT

 • Tempo, rytme og kontinuitet gjennom hele behandlingen (som en elv).
 • Myke overganger mellom teknikker.
 • Terapeutens posisjonering og bevegelser (som Tai Chi, ingen sløsing med energi).

TEKNIKK

 • Valg av teknikker (relevans).
 • Mangfold og variasjon av teknikker.
 • Anatomisk presisjon når du bruker teknikker eller beveger klientens kropp.

ERGONOMI

 • Bordhøyde og -bredde.
 • Arbeidsstillinger og posisjonering (benposisjon, kroppsvinkel, bruk av benken som støtte etc.)
 • Kraftoverføring (bruk av ben, hofter, strake armer osv.)
 • Teknikkenes bærekraft (er teknikkene sunne for terapeuten?)

PLANLEGGING OG TIDSSTYRING

 • Solid begynnelse og slutt på behandlingen.
 • Tidsstyring (effektiv tidsfordeling mellom kroppsdeler).

KUNDEBEHANDLING

 • Sikkerhet. Kundens og/eller terapeutens posisjonering og bevegelse på benken.
 • Kundekomfort. Tildekking, puter, oljepåføring.
 • Hygiene. Spesielt håndhygiene hvis du beveger deg fra kropp til ansikt.

ESTETIKK

 • Utforming og design av arbeidsrommet.
 • Design av utstyr, klær og personlig stil.
 • Lyssetting, kameraarbeid og redigering.
 • Lydkvalitet og valg av bakgrunnsmusikk.

UNDERHOLDNING

 • Introduksjonstale. Er den tydelig, informativ og energisk?
 • Originalitet og kreativitet. Personlig preg.
 • Ethvert annet element som forbedrer publikums opplevelse når de ser videoen.

EVALUERINGSPROSEDYRE

SIKRING AV EVALUERINGSOBJEKTIVITET

I enhver konkurranseidrett og aktivitet er det viktig å opprettholde integriteten til dommerne, slik at hver deltaker får en rettferdig og uavhengig evaluering av prestasjonene sine.

Massasjekonkurransemiljøet er veldig lite, og mange av de aktive kjenner hverandre godt. De fyller mange parallelle roller, og veksler mellom å være arrangører, lærere, trenere, dommere og/eller deltakere i ulike konkurranser. Mange er også nære venner – både i sosiale medier og «live». Dette er en alvorlig utfordring for objektiviteten til dommerne.

I mer etablerte idretter er det ingen kontakt mellom deltakere, dommere og arrangører. De opererer i forskjellige sfærer, og er objektive i relasjon til hverandre.

Med dette i tankene har Norgesmesterskapet i Massasje implementert følgende prosedyre for å opprettholde høyest mulig kvalitet og integritet i vårt evalueringssystem.

EVALUERINGSPROSEDYRE

 1. Dommerne må holde seg strikt til vårt evalueringssystem og kun gi objektive og konsistente poeng til hver enkelt deltaker.
 2. Dommerne er underlagt full konfidensialitet. De skal ikke dele informasjon om sitt arbeid med noen, og de skal ikke kommunisere eller samarbeide med andre dommere.
 3. Arrangøren samler inn og kvalitetssikrer poengene fra dommerne, og produserer resultatlistene. Resultatene er endelige og kan ikke påklages.
 4. Arrangøren deler ingen informasjon om hvem som er, eller ikke er, dommer i en bestemt konkurranse eller kategori.
 5. Arrangøren deler ingen informasjon om de individuelle poengene til deltakerne. Poengene er kun for internt bruk, og har ingen betydning for andre.
 6. Arrangøren publiserer navnene til medaljevinnerne, totalvinnerne og vinnerne av spesialpriser. Rekkefølgen til de andre deltakerne vil ikke bli publisert.
 7. Deltakerne kan ikke forvente personlig tilbakemelding på sine videoer.